Galliner: Pressupost i Muntatge

Els inicis pas a pas...

Seguim amb la saga de les gallines, aquesta vegada per parlar de la posada en acció. Per tenir unes gallines cal que els hi oferim un lloc decent on viure, un bon galliner. Què tenir en compte per fer-lo? Quant ens costarà? En parlem…

Parts del Puzzle

Nosaltres hem construït el galliner en un recinte que antigament ja havia sigut galliner, així que hem tingut poca llibertat de decisió.
Per altre banda, és importantíssim informar que:

Nosaltres hem dissenyat el galliner de tal manera que no haguem d’estar-ne pendents. És un galliner amb una autonomia d’una setmana, el que ens permet NO viure on tenim el galliner.

L’imprescindible que ha de tenir un galliner per a funcionar bé i no haver d’estar-hi a sobre és:

 • Un abeurador: Necessiten aigua i ha d’estar neta. Així doncs optem per un abeurador ja fabricat que es basa en un bidó de 30L que vessa en un plat que es troba a 25cm del terra. D’aquesta manera les gallines no el trepitgen i tenen aigua durant molts dies.
 • Una menjadora: Podem posar el típic recipient de les pel·lícules que és un rectangle allargat, però les gallines devoren tot el que poden i allò no té cap tipus d’autonomia. Així doncs hem escollit dues menjadores (per a diferents tipus de pinço) que van suspeses per un fil i que tenen una capacitat d’uns 10kg cadascuna.
 • Unes ponedores o zona de posta: Per a resguardar els ous de les inclemències meteorològiques, de les trepitjades i de les picades de les gallines, així com de l’instint de cova de les gallines; posarem una estructura prefabricada al galliner. Són unes casetes metàl·liques amb el terra inclinat que envien els ous rodant fins un racó amagat.
  Es recomana que hi hagi un niu per cada 3 gallines com a molt. Nosaltres en posem 3 perquè no els hi falti cap (si els hi faltés anirien a buscar un lloc on pondre pel pati del galliner).
 • Un espai cobert del vent i de la pluja: Les aus són animals sensibles a la humitat, és per aquest motiu que necessiten un espai on resguardar-se en cas que ho necessitin. Ha d’estar cobert de pluja i vent, però ha d’estar ventilat, així que podem tapar dues bandes al 100%, la tercera fer-la foradada i que cobreixi el 50-60% i la quarta deixar-la oberta. El sostre del tot tapat, es clar.
 • Un lloc on dormir: Com ja hem comentat, les aus estan instintivament adaptades a dormir en branques, es per això que col·locarem pals horitzontals al galliner per a que puguin dormir.
  Els pals han de ser d’un 4-5cm de gruix i, sobretot, han d’estar tots a la mateixa alçada. Si no ho estiguessin es crearien rivalitats i tensions entre les gallines per a dormir al pal més elevat com a símbol de dominància; això comporta estrès i baralles, la qual cosa desestabilitza el galliner i la salut de les gallines.
 • Un tros de terra: Legalment un galliner ha de tenir 1 m2 per cada 6 gallines, i en cria ecològica és 1m2 d’espai obert de terra per cada 2 gallines. La ètica i la lògica ens diu que 6 gallines per metre quadrat no s’aplica en petits galliners i no és suficient per a viure correctament.
  Nosaltres considerem que com a mínim ha d’haver-hi 1m2 per gallina. Això ens beneficia pel fet que les gallines podran netejar-se i complementar la dieta, el que comporta millores en la salut i estalvis de temps i feina per a nosaltres.
 • Un tancat: El tancat té dos objectius, per una banda evitar que les gallines se’ns escapin, per altre, evitar que animalons i ocellets entrin al galliner. Pel que fa a tancar les gallines seria suficient amb una tanca metàl·lica d’uns 2 metres d’alçada i un forat de menys de 10 cm de diàmetre. La funció més important és la de protegir el galliner de l’exterior. Poden haver-hi gossos, guineus i altres petits depredadors que vulguin menjar-se-les, però d’aquests difícilment ens protegirem.
  Haurem d’esperar que la tanca els desencisi i els sorolls del veïnat els espantin. On si té una gran utilitat és en evitar que altres ocells entrin a menjar-se el pinço de les gallines. Per això ens caldria un tancat de 2 metres d’alçada i a la vegada cobert per la part superior, i els forats no haurien de ser més grans de 2 cm de diàmetre. Per experiència us diré que un galliner on entren pardals és un pou sense fons de diners en pinço.
Fotografia d'un matí qualsevol. Poc abans d'obrir la porta perquè surtin a voltar lliures durant tot el dia.

Pressupost

Ja tenim la idea de com volem el galliner, parlem de quin cost pot tenir la instal·lació.
Primer de tot cal dir que això és el que m’ha costat a mi fer-lo, i per tant variarà en cada cas, però podeu basar-vos en els preus per a fer una relació i estimar els vostres.
Dos Rotllos de malla metàl·lica de 50x1m = 100.0€
Onze Pals metàl·lics d’1cm de diàmetre i 2 d’alt per a fer l’estructura de la gàbia = 27.50€
Una Estructura de fusta prefabricada per a la base del galliner, tot i que en teoria és un llenyer = 60.00€
Diverses Fustes per a completar el cobert del galliner = 20.00€
Una Ponedora prefabricada amb 3 nius = 67.00€
Una Menjadora metàl·lica de 16kg de capacitat = 25.00€
Una Menjadora de plàstic de 8kg de capacitat = 14.00€
Un Abeurador de 30L de capacitat = 30.00€
Varis Filferros, claus i altres = 40.00€

En total construir el galliner ha suposat un cost total de 383.50€.

Si cerqueu un galliner prefabricat els trobareu entre els 300€ i els 500€ els més normalets. Però són galliners on l’espai de terra/pati és mínim (i insuficient) i si voleu tenir més de 2 gallines ja haureu de fer una inversió en fer un tancat.
A més a més, no són galliners adaptats al vostre espai ni podeu gaudir de la satisfacció de construir el que serà la casa de les vostres gallines!

Dalt la teulada del cobert.

Pas a Pas

Per al muntatge del galliner no hi ha una guia de pas a pas que solucioni tots els problemes ni serveixi per a tots els casos, així que a continuació faig una enumeració dels passos que vaig seguir i els comentarem una mica per a orientar-vos en la vostre construcció:

 • Elecció de l’espai: Tenint en compte tots els factors possibles (pluja, vent, sol i llum, possibilitat de que s’escapi una gallina o les deixeu anar a pasturar, etc.)
 • Croquis en un full de la distribució dels elements: Per molt que hi penseu, sempre us equivocareu en alguna cosa i ho veureu quan estigueu a mig muntatge. Si feu a consciència el croquis, els errors seran mínims.
 • Netejar i adequar l’espai: Retireu tot el que hi pugui haver al terra i pugui ser un perill per a les gallines: ferros, claus, rajoles o restes de runa amb talls esmolats, etc. I procureu que el sòl sigui arenós perquè no es faci fang i les gallines es pugui tirar terra pel damunt; això ho podeu solucionar afegint-hi alguns sacs de sorra o pedra molt fina.
 • Clavar els pilars de l’estructura: Les quatre cantonades és el punt d’inici de la construcció del tancat i del galliner. És vital que estiguin ben ferms a terra.
 • Col·locar la malla metàl·lica i fer el tancat: Primer de tot farem el perímetre del galliner, així ens assegurem que totes les parts del galliner que aniran dins poden entrar i sortir per l’espai de la porta.
 • Muntar in situ l’estructura del galliner: Un cop tenim la tanca muntada és l’hora de muntar l’estructura que donarà cobert i aguantarà les menjadores i els pals de dormir. És millor muntar-ho in situ per ajustar-lo totalment a la forma del tancat.
 • Col·locar la malla metàl·lica del sostre del galliner: Ara que ja està la gran estructura interior muntada, podem cobrir-ho tot, fixeu bé el sostre i procureu que no quedi cap espai per on es puguin colar els ocellets. Podeu utilitzar l’estructura interior com a punt de suport per a elevar una mica el sostre.
 • Posar les ponedores i els pals de dormir: Ja tenim tota la part “fixa” muntada, ara doncs, toca col·locar les semi-fixes que són les ponedores i els pals. Colleu-los bé, però considereu-los semi-fixes perquè segons les gallines i l’experiència ho anireu col·locant a un lloc o un altre.
 • Col·locar l’abeurador i les menjadores: Per acabar, penjarem les menjadores i posarem l’abeurador al seus llocs. Els hi podem col·locar algun pes dins (pedres o terra) per simular el pes del pinço mentre no arriben les gallines.
 • Deixar reposar tot unes setmanes: Així permetem a les peces de l’estructura i al tancat estabilitzar-se, re-col·locar-se al lloc definitiu i comprovar que tot aguanta bé.

Comença l’aventura!

Publicat el dia 14 de diciembre de 2015

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *